WŁADZE SPÓŁKI

Najwyższymi władzami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie Delegatów
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Członkowie Spółki

Osoby fizyczne, posiadacze i współposiadacze terenów rekreacji indywidualnej n/jeziorami Białe i Glinki, w tym następcy prawni po byłych ośrodkach wypoczynkowych
1671
Podmioty gospodarcze posiadające tereny pod ośrodkami wypoczynkowymi oraz osoby fizyczne i prawne posiadające tereny pod działalność gospodarczą
137
Urząd Gminy Włodawa
1
SCO - PAK Sp. z o.o. w Chełmie
1
Wyprawa Skór Zdzisław Ozga, Wielopole Skrz.
1

RAZEM:

1811

Delegaci

1. Osoby fizyczne
29
2. Podmioty gospodarcze (ośrodki wypoczynkowe, usługi, handel, gastronomia, pola namiotowe),
22
3. Gmina Włodawa
1
4. SCO - PAK Sp. z o.o. w Chełmie
1

RAZEM:

53

Zarząd Spółki

 • Romualda Dudzińska
- Przewodnicząca Zarządu
 • Stefan Przybysz
- Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 • Teresa Zaleńska - Sak
- Sekretarz Zarządu
 • Krzysztof Głaz
- Członek Zarządu
 • Narcyz Manasterski
- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Spółki

 • Ewa Litkowiec
- Przewodniczący
 • Jerzy Kotko
- Członek
 • Radosław Oleszczuk
- Członek


SKŁAD OSOBOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

 • 1. Jerzy Łagodziński
-Dyrektor
 • 2. Teodozja Bartnik
-Główny Księgowy
 • 3. Rafał Walczuk
- Kierownik działu technicznego


powrót na początek strony / strona główna