KONTAKT
BIURO
Telefon:

Centrala: (082) 572 13 41
Sekretariat: (082) 572 40 80
TELEFON:
EMeil:
Kierownik działu technicznego: 609 736 445
techniczny@spolkawodna.wlodawa.pl
Adres firmy: Orchówek
ul. Nadbużańska 81
22-200 Włodawa
EMail:

WWW:
biuro@spolkawodna.wlodawa.pl

http://www.spolkawodna.wlodawa.pl
Inspektor Ochrony
Danych


ido@spolkawodna.wlodawa.pl

Praca: w dni robocze w godzinach:
7:00 ÷ 15:00
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

Telefon: (082) 571 70 66
Adres: Jezioro Białe (za "Sabatem")
22-232 Okuninka
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

Telefon: 603 874 825
czynny codziennie całą dobę
INKASENT
Telefon: 607 235 700
Bank PeKaO S.A. O/Włodawa
Nr konta: 38 1240 2249 1111 0000 3597 4323