AKTUALNOŚCI

 • Aktualne wyniki badań fizyko chemicznych wody • ZAPYTANIE OFERTOWE

  26.08.2021r Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dot. "Wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego drabin złazowych wewnętrznych do zbiorników wyrównawczych ujęcia wody w Okunince - 2 kpl."
  Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w ofercie.
  Termin składania ofert: 13.09.2021r. w siedzibie Spółki wodno - Ściekowej "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku""
  Dokumentyy do pobrania:
  1. Ogłoszenie o postępowaniu
  2. Zał. 1 ogłoszenia

  OGŁOSZENIE

  25.05.2021 Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku informuje, że na podstawie par. 34 ust. 2, pkr 4) Statutu Spółki Wodno - Ściekowej "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku w dniu 12 czerwca 2021 r. o godz, 10:00 w lokalu PANORAMA - Okuninka VII-12 odbędzie się XLIII Walne Zgromadzenie Delegatów.

  OGŁOSZENIE

  10.06.2020 Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku informuje, że na podstawie par. 34 ust. 2, pkr 4) Statutu Spółki Wodno - Ściekowej "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz, 10:00 w lokalu przy Al. J. Piłsudskiego 16 we Włodawie (restauracja "VENUS") odbędzie się XLII Walne Zgromadzenie Delegatów.

  OGŁOSZENIE

  04.04.2019r Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dot. inwestycji p.n. "Remont automatyki i sterowania przepompowni ścieków PZ2, Pz3 i Pz4 w Okunince, polegający na wymianie istniejących szaf sterowniczych na nowe wraz z budową nowego systemu sterowania dla przepompowni - 3 kpl."
  Termin składania ofert: 18.04.2019r. w siedzibie Spółki wodno - Ściekowej "Jezioro Białe - Glinki" w Orchówku""
  Dokumentyy do pobrania:
  1. Ogłoszenie o postępowaniu
  2. Zał. 1 i 2 do ogłoszenia
  3. Wzór umowy
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  OGŁOSZENIE

  15.03.2012 Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" z/s w Orchówku uprzejmie informuje, że w związku z przedostawaniem się do kanalizacji sanitarnej znacznych ilości wód gruntowych i opadowych z dniem 15.03.2012 r. rozpoczęły się kontrole przykanalików sanitarnych
  OGŁOSZENIE

  10.02.2012 - Spółka Wodno - Ściekowa "Jezioro Białe - Glinki" z/s w Orchówku uprzejmie informuje, że dniu 24 lutego 2012r. odbyła się Konferencja
  pod patronatem:
  -Marszałka Województwa Lubelskiego,
  -Starosty Włodawskiego,
  -Wójta Gminy Włodawa

  nt. "Prezentacja projektów zrealizowanych w Okunince Gmina Włodawa współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rregionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013"


  29.04.2011 - Odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów 21-22.05.2010r.- Odbyła się II Konferencja Naukowo - Techniczna zorganizowana przez Spółkę Wodno-Ściekowaą "Jezioro Białe - Glinki" oraz Zarząd Krajowego Forum Spółek Wodnych, pod patronem:

  - Wojewody Lubelskiego
  - Marszałka Województwa Lubelskiego
  - Rektora Politechniki Lubelskiej
  - Starosty Włodawskiego
  - Wójta Gminy Włodawa
  z okazji XXV-lecia SWŚ"JBG"

  n.t. "Spółki wodno - ściekowe partnerem samorządów w wykorzystywaniu środków unijnych dla rozwiązywania roblemów ochrony środowiska"

  Konferencja współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  26.04.2007 - Ruszyła nasza strona WWW