Witamy na stronie internetowej

Spółki Wodno - Ściekowej "Jezioro Białe - Glinki"
w Orchówku


Kontakt telefoniczny:
82 572 13 41, 82 57 24 080 - Sekretariat Biura Spółki
603 874 825 - całodobowy telefon Pogotowia Technicznego Spółki
609 736 445 - kierownik działu technicznego (w godz. 7 - 15)
607 235 700 - inkasent Spółki (w godz. 7-15)
lub meilowo : biuro@spolkawodna.wlodawa.pl

grafika/mapa/mapa_srodek_niebieski.gif
NASZA LOKALIZACJA W KRAJU
kliknij na woj. lubelskie,
aby powiększyć mapę

Nasza lokalizacja w Polsce:
  • województwo: Lubelskie
  • powiat: Włodawa
  • gmina: Włodawa
Teren naszego działania to miejscowości:
  • Okuninka (J. Białe)
  • Orchówek (J. Glinki)
Położenie i otoczenie:

Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie,
Otulina Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, doliny rzeki Taranienki i Włodawki (stanowiącej dorzecze rzeki granicznej Bug w bezpośrednim sąsiedztwie z Białorusią). Chroniony obszar jest częścią składową Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie".

Na stronie znajdziesz wiele interesujących informacji o nas, m.in.: